Sanitat pública o privada?

Sanitat pública o privada? Aquesta és una dicotomia enfront de la qual es troben multitud de persones, sobretot en un moment com l’actual en el qual es pateix una important saturació amb llargues llistes d’espera i dificultat per accedir a importants proves diagnòstiques. A l’article d’avui, reflexionem entorn d’ambdós sistemes.

És millor la sanitat pública o privada?

A Espanya, tenim la sort de comptar amb una sanitat pública de qualitat i a l’abast de tots. Aquest és el seu principal avantatge: totes les persones tenen el mateix accés a l’atenció sanitària i, per tant, un pacient no ha d’acabar en situació de pobresa a causa dels elevats costos mèdics als què hauria de fer front si no existís un sistema públic o no tingués contractada una bona pòlissa.

No hi ha dubte que és important valorar la seva funció bàsica i de primera necessitat. No obstant això, tampoc es pot negar que, com a sistema predominant, presenta perilloses vulnerabilitats. El principal problema és la seva saturació i el constant increment de les retallades derivades de la crisi. En la majoria dels casos, els temps d’espera poden arribar a doblar als del sistema privat.

Per la seva banda, el principal inconvenient del sistema privat és el seu preu. Moltes persones recorren a la sanitat privada per la seva agilitat i comoditat, per gaudir d’una segona opinió mèdica o per tenir accés als tractaments més avançats. Tanmateix, el preu que comporta pot arribar a ser molt elevat, especialment si no es disposa d’una assegurança de salut. No totes les persones es poden permetre pagar un preu tan alt, encara que sigui per salut. Igualment, determinades persones (d’edat avançada, embarassades o persones amb malalties cròniques) poden trobar-se amb negatives en sol·licitar una assegurança mèdica.

Tenint en compte tot l’anterior, el debat entre si és millor la sanitat pública o la privada és complex d’abordar, però… I si poguéssim tenir el millor de cadascun?

Avantatges de la sanitat pública

  • Serveis gratuïts: L’avantatge principal de la sanitat pública és que l’assistència sanitària és gratuïta. Per tant, el pacient no ha d’assumir elevats costos mèdics que podrien fer-lo endeutar o, directament, deixar d’acudir al metge per no poder fer front a les despeses.
  • Sistema universal i accessible: La sanitat pública promou un sistema equitatiu i d’igualtat social.
  • Major inversió: Gràcies als fons públics, la inversió en equipament i investigació és molt més gran. Per això, en els casos més complexos, els hospitals públics solen ser els que aconsegueixen més avenços.
  • Malalties cròniques: Pel que fa al punt anterior, la sanitat pública també destaca a l’hora de tractar malalties cròniques que requereixen una assistència continuada, en alguns casos, de per vida.

Avantatges de la sanitat privada

  • Agilitat: A l’hora de concertar cita o de sol·licitar qualsevol tipus de servei mèdic, la resposta és més ràpida als centres privats.
  • Especialistes i centres de la teva elecció: Un altre dels grans avantatges de la sanitat privada és la possibilitat d’escollir els especialistes i els centres mèdics on vols ser tractat.
  • Comoditat i confort: En cas d’hospitalització, el pacient i el seu acompanyant poden fer ús individual de les habitacions, a més de tenir dret a múltiples comoditats que fan l’estada molt més agradable.
  • Segona opinió mèdica: La sanitat privada facilita al màxim l’obtenció d’una segona opinió mèdica, cosa difícil d’aconseguir a través de la sanitat pública.
  • Tota mena de tractaments o proves: Finalment, cal no oblidar que determinades proves diagnòstiques i tractaments que no estan coberts per la sanitat pública, però que sí que es contemplen a la sanitat privada.

Diferències entre sanitat pública i privada

Com hem vist durant el post, tant la sanitat pública com la privada aporten infinitat d’avantatges. Tradicionalment, tots dos sistemes s’han considerat oposats, però es poden i han d’entendre com dos models totalment complementaris. Com ja hem comentat altres vegades al nostre blog, accedir a determinats serveis d’un model sanitari no implica haver de renunciar a l’altre. De fet, l’accés a tots dos ens permet tenir el millor de cadascun en qualsevol moment, depenent de les nostres necessitats.

Al mercat, hi ha infinitat de productes que permeten tenir accés a la sanitat privada però, la majoria, a un preu molt elevat. A iSeguros, hem dissenyat l’assegurança de Salut Benestar i l’assegurança de Salut Benestar Sènior, unes pòlisses orientades a famílies i a persones de qualsevol edat que permeten accedir immediatament a tractaments, actes mèdics i serveis de benestar privats, a més de donar atenció 24 hores. Tot això, a uns costos molt més econòmics que els establerts per a particulars. Amb actes i serveis a preus concertats a càrrec de l’assegurat i diversos serveis gratuïts i reemborsables anuals.

Amb l’assegurança de Salut i Benestar, no haureu d’escollir entre sanitat pública o privada. Podràs estalviar una gran quantitat de diners sense haver de renunciar a l’assistència sanitària més completa i àgil. Per a més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos