Sanitat pública o privada? Aquesta és una dicotomia enfront de la qual es troben multitud de persones, sobretot en un moment com l’actual. Al post d’avui, reflexionem entorn d’ambdós sistemes.

És millor la sanitat pública o privada?

A Espanya, tenim la sort de comptar amb una sanitat pública de qualitat i a l’abast de tots. Aquest és el seu principal avantatge: Totes les persones tenen el mateix accés a l’atenció sanitària i, per tant, un pacient no ha d’acabar en situació de pobresa a causa dels elevats costos mèdics als què hauria de fer front si no existís un sistema públic o no tingués contractada una bona pòlissa.

No hi ha dubte que és important valorar la seva funció bàsica i de primera necessitat. No obstant això, tampoc es pot negar que, com a sistema predominant, presenta perilloses vulnerabilitats. El principal problema és la seva saturació i el constant increment de les retallades derivades de la crisi. En la majoria dels casos, els temps d’espera poden arribar a doblar als del sistema privat.

Aquesta difícil situació s’ha vist agreujada per la crisi del Covid-19. Fa mesos que els hospitals i centres mèdics públics estan treballant per sobre de les seves possibilitats. Les llargues llistes d’espera evidencien un estancament del sistema públic que trigarà a recuperar-se.

Avantatges de la sanitat privada

En un moment com l’actual, un dels principals avantatges que pot oferir-nos la sanitat privada és l’agilitat. Sense llargues esperes, ni retards en el diagnòstic de proves importants. Gràcies a les pòlisses de salut privades es pot tenir accés pràcticament immediat a l’especialista elegit.

La comoditat i confort és un altre dels principals avantatges de la sanitat privada. En cas d’hospitalització, el pacient i el seu acompanyant poden fer un ús individual de les habitacions, a més de tenir dret a múltiples comoditats que fan l’estança molt més agradable.

Per altra banda, la sanitat privada gaudeix d’una evolucionada tecnologia i dels mitjans més avançats per tractar qualsevol malaltia. Contractant una pòlissa, es té accés als millors i més avançats tractaments o proves, en algunes ocasions no disponibles a la seguretat pública.

Finalment, és important tenir en compte que, en contractar una assegurança de salut privada, no s’està renunciant a la sanitat pública. Tradicionalment, la sanitat pública i la sanitat privada s’han considerat dos models oposats, però poden i s’han d’entendre com dos models totalment complementaris. Com ja hem comentat en altres ocasions al nostre blog, accedir a determinats serveis d’un model sanitari no implica haver de renunciar a l’altre. De fet, l’accés a tots dos ens permet tenir el millor de cada un d’ells en qualsevol moment, depenent de les nostres necessitats.

La sanitat privada a Espanya

La sanitat privada a Espanya viu un moment de plenitud. Ho demostra el fet que el volum de primes de salut durant el primer trimestre del 2020 va ascendir als 2.348 milions d’euros, amb un avanç del 6,1% respecte al mateix període de l’any anterior. El motiu d’aquest augment és clar: moltes famílies s’han adonat de la importància de tenir accés immediat a una sanitat solvent i de qualitat.

En definitiva, l’accés immediat als sistemes mèdics més avançats hauria d’estar sempre garantit i l’avantatge que pot oferir-te una bona assegurança de salut és que, per una petita prima mensual, podràs gaudir d’una sanitat privada immediata als centres hospitalaris i especialistes més prestigiosos del país.

Per últim, volem recordar-te que, si estàs interessat en una assegurança de salut, pots contactar amb nosaltres sense compromís. Les nostres pòlisses es troben al rànquing de les millors assegurances mèdiques de 2020.  Per això, podem garantir-te la màxima qualitat i un servei totalment personalitzat i adaptable a les teves necessitats reals.