Què es pot fer i què no a les zones comunes?

Avui dia, moltes comunitats de propietaris disposen de diverses zones comunes amb jardins, piscina o zones esportives per a l’ús i gaudi de les persones que conviuen a la comunitat. En la majoria dels casos, el fet de compartir aquests espais entre diferents veïns genera alguns conflictes.

Sobre l’ús i la regulació de les zones comunes, habitualment sorgeixen molts dubtes. Per exemple: està prohibit jugar a pilota a les zones comunes? Es poden convidar amics a una piscina comunitària? Com s’han de gestionar les instal·lacions esportives en les comunitats de veïns? Al post d’avui, tractem de donar resposta a aquestes preguntes i parlem de què es pot fer i què no a les zones comunes.

 

Ocupació de les zones comunes a una comunitat

En les comunitats de propietaris que tenen diverses zones comunes, és habitual que sorgeixin conflictes, ja sigui per la gestió del mateix espai o per l’ús que li donen els veïns. Les desavinences són habituals, ja que cada propietari o veí té diferents necessitats i vol fer ús dels espais a la seva manera.

Per exemple, amb l’arribada de l’estiu, un tema de contínua discòrdia sol ser la piscina. Sempre hi ha veïns que la utilitzen més que altres i que, per això, creuen que tenen més drets adquirits. També és habitual trobar-se amb el típic veí que, a la mínima, es queixa del soroll o del joc dels nens. D’altra banda, el tema dels convidats també provoca certes ambigüitats… I és que la gran pregunta en tots aquests casos és: Què es pot fer i què no a les zones comunes d’una comunitat de propietaris?

 

Què estableix la Llei de Propietat Horitzontal?

Tal com indica l’article 394 del Codi Civil, el propietari pot fer ús dels espais comuns sempre que no perjudiqui la resta de la comunitat: “Cada partícip podrà servir-se de les coses comunes, sempre que disposi d’elles conforme al seu destí i de manera que no perjudiqui l’interès de la comunitat, ni impedeixi als copartícips utilitzar-les segons el seu dret”. 

Llei de Propietat Horitzontal també estableix la prohibició de desenvolupar activitats molestes, tant en els habitatges com a les zones comunes d’una comunitat. En l’article 7.2 es recull: “Al propietari i a l’ocupant del pis o local no els està permès desenvolupar en ell o en la resta de l’immoble activitats prohibides en els estatuts, que perjudiquin la finca o que contravinguin les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites”.

La legislació sembla clara en el seu concepte, encara que el principal problema en la majoria de comunitats resideix en el fet d’establir què es considera una activitat molesta o danyosa per a la finca. Aquesta consideració no recau en el criteri d’un únic propietari. Les activitats prohibides han d’estar recollides en els Estatuts de la Comunitat de Propietaris o s’ha de desenvolupar un Reglament de Règim Intern per regular la convivència, la utilització dels espais comuns i definir les activitats prohibides. Les normes que conformen dit reglament s’han d’aprovar i modificar en junta per la majoria de propietaris i són d’obligat compliment per tots els veïns.

En cas d’incompliment, el President de la Comunitat (a iniciativa pròpia o de qualsevol dels propietaris) pot requerir el cessament de les activitats prohibides. Si, després de l’avís, l’infractor continua desenvolupant les activitats prohibides, es pot acudir a la via judicial.

En resum, activitats com jugar a la pilota, convidar a familiars o amics a la piscina o a les zones esportives pot estar o no prohibit, depenent dels Estatuts de la Comunitat o del Reglament de Règim Intern. També s’ha de tenir en compte que, en cas que l’activitat no estigui prevista en cap d’aquests documents, s’entén com permesa.

 

Qui s’ha de fer càrrec d’aquestes zones comunes?

Un cop tenim clar què es pot fer i què no a les zones comunes d’una comunitat de veïns, un altre punt important és saber qui és el responsable, sobretot d’aquelles zones per les quals passen propietaris, veïns o convidats i en què es poden produir incidents o sinistres. En aquest sentit, és important destacar que la gestió de qualsevol zona comuna és responsabilitat de tots els propietaris de la comunitat.

Per tant, què passa quan algú es fa mal en una zona comuna? O qui s’ha de fer càrrec de la reparació o el manteniment de les instal·lacions? Quan un incident perjudica l’edifici o causa danys a tercers que es troben dins dels límits del perímetre, la responsabilitat recau en els veïns.

Per exemple, si es produís un accident en una zona esportiva o a la piscina, serien els propietaris de la comunitat dels que haurien de respondre. Per això, és important analitzar els costos que s’haurien d’assumir i recordar que si la comunitat no té assegurança que cobreixi tots aquests aspectes, seran els veïns els que hauran d’assumir el 100% del cost de qualsevol sinistre.

 

Quines assegurances necessiten aquestes comunitats de propietaris?

Les comunitats de veïns amb diverses zones comuns necessiten una assegurança àmplia, que comprengui tot el seu edifici i també les seves instal·lacions. És recomanable la contractació d’una assegurança multirisc, ja que aquest tipus de pòlisses aporten una àmplia gamma de cobertures, a més de cobrir la responsabilitat civil de tots els propietaris i possibles treballadors de la finca.

A més, també és aconsellable contractar una assegurança per a comunitats que inclogui la protecció jurídica. Sovint, els propietaris no són conscients de les problemàtiques amb les quals es poden trobar per ser membres d’una comunitat. Disposar del suport jurídic més adequat no només ofereix la tranquil·litat necessària sinó que, a més, pot resoldre molts problemes de forma gratuïta.

A iSeguros disposem de diverses assegurances per comunitats de propietaris. Per comunitats amb diverses zones comunes com jardins, piscina o zones esportives hem dissenyat la nostra assegurança de comunitats zona verda, una pòlissa que combina àmplies cobertures sense franquícies amb uns serveis excel·lents de defensa jurídica, assistència prioritària, control de plagues i desembossaments. 

 

Vols més informació? Pots deixar-nos un comentari en aquest mateix post o contactar amb nosaltres a través dels canals habituals. Estarem encantats d’ajudar-te!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos