L’abast d’un curtcircuit

El que en un primer moment pot semblar un sinistre lleu, amb el pas de les hores es pot convertir en un sinistre greu i tenir importants afectacions per a les persones implicades i les seves propietats i pertinences. Per aquest motiu, insistim en la importància del manteniment, ja que és l’única manera de poder evitar mals majors, malgrat que no sempre és possible.

Tenir el quadre de llums de la comunitat en òptimes condicions pot evitar, per exemple, un incendi provocat per un curtcircuit. I, per tant, podem evitar mals majors a tot l’edifici i estalviar-nos, potser, que s’hagin de desallotjar els veïns i que s’hagin de portar a terme importants reparacions, a cada un dels habitatges amb el mal de cap que això suposa. Sense comptar, evidentment, amb les víctimes que podem evitar, ja que la falta de manteniment pot provocar, també, víctimes personals.

Si ets administrador o membre de la Junta de la comunitat, et recomanem que proposis un pla d’inversions per disposar sempre de la comunitat en bones condicions.

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos