Una espera d’entre 5 i 25 dies per anar al metge

Les retallades que encara arrossega el sistema dels anys de crisi, juntament amb el fet que no es cobreixen les baixes per malaltia, vacances o formació dels professionals fa que els dies de mitjana que ha d’esperar una persona perquè l’atengui el metge de família pot anar entre 5 i 25 dies.

Per no haver de patir sistemàticament aquesta situació, una bona opció pot ser la de contractar una assegurança mèdica. Per una banda, contribuiràs a reduir la pressió assistencial del país i, per altra banda, podràs gaudir de la tranquil·litat de saber que quan necessitis anar al metge, rebràs atenció el mateix dia en el cas del metge de família i en pocs dies en el cas dels facultatius especialistes.

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos