Què passa si torno l’assegurança del cotxe?

Què passa si torno l’assegurança del cotxe? En tornar-la, s’entén que vull donar de baixa automàticament la pòlissa?, Tornar l’assegurança pot tenir conseqüències legals? Troba la resposta a aquesta i altres preguntes relacionades al post:

 

Què passa si torno el rebut de l’assegurança del cotxe?

Generalment, el motiu pel qual algunes persones decideixen tornar el rebut de l’assegurança del cotxe és que volen rescindir el contracte, sigui perquè canvien de companyia o perquè creuen que no necessiten l’assegurança. També pot ser que temporalment no puguin fer front al pagament de la prima i optin per deixar de pagar durant el temps necessari. Sigui pel motiu que sigui, abans de prendre la decisió de tornar el rebut de l’assegurança, s’han de valorar certs aspectes de vital importància.

En primer lloc, cal recordar que, per llei, tots els vehicles matriculats tenen l’obligació de contractar una assegurança obligatòria. Independentment de si es troba en moviment o totalment parat, tenir un vehicle sense assegurar està totalment prohibit. Per això, encara que el cotxe no s’utilitzi i, per exemple, estigui sempre guardat al garatge, ha de comptar amb una pòlissa en vigor.

D’altra banda, de vegades, rescindir el contracte d’una assegurança pot provocar certes dificultats. Per això, algunes persones opten per tornar el rebut, entenent que així ja estan sol·licitant la seva baixa, encara que res més lluny de la realitat. Per donar de baixa correctament una assegurança és imprescindible haver-ho notificat a l’asseguradora dins del termini establert. En cas contrari, pot comportar conseqüències legals. 

 

Conseqüències de tornar l’assegurança

Si t’estàs plantejant tornar l’assegurança de cotxe, ja sigui perquè vols canviar d’asseguradora, donar de baixa el vehicle o perquè temporalment no pots fer front a la despesa que suposa, has de saber que en cap cas es recomana l’impagament. Si tens dubtes o et trobes en un moment de dificultat, contacta amb el teu mediador d’assegurances. Només un expert podrà assessorar-te i, a més, deixarà constància de la teva situació. Deixar de pagar l’assegurança sempre ha de ser l’última opció.

Has de tenir en compte que, segons la llei, si la prima no ha estat abonada, l’asseguradora té dret a deixar en suspens la cobertura i pot procedir a exigir el pagament per la via judicial. En cas de no pagar, fins i tot podries ser inclòs en una llista de morositat.

Si has decidit tornar el rebut de l’assegurança de cotxe perquè vols canviar d’assegurança, recorda també que, en cas d’impagament, la teva companyia comunicarà a la resta d’asseguradores de mercat que has deixat l’assegurança sense pagar. Per tant, quan facis el canvi, perdràs la teva bonificació i, acudeixis a la companyia que acudeixis, sempre acabaràs pagant de més.

Així mateix, en cas de sinistre, durant el temps que estiguis sense assegurança, l’asseguradora no cobrirà els danys, ja que, com que no haurà estat abonada la prima, no tindrà l’obligació de protegir-te. D’altra banda, si es tracta d’una pòlissa obligatòria, com és el cas de l’assegurança d’un vehicle, recorda que tornar el rebut i conduir sense assegurança pot comportar una sanció. La policia de trànsit pot verificar in situ si el teu cotxe no està assegurat o al corrent de pagament. En aquest cas, podries ser sancionat amb una multa de fins a 3.000 euros.

En definitiva, a efectes pràctics, tornar l’assegurança del cotxe implica conduir sense assegurança. A més de la infracció que representa, és evident que suposa un greu perill, no només per l’acceptant de l’assegurança, sinó també per a tercers. Per tant, ens reiterem en el fet que per donar de baixa una assegurança no n’hi ha prou amb tornar el rebut.

 

Termini per tornar un rebut d’assegurança

És important tenir en compte que el pagament d’un rebut d’assegurança sempre es realitza per avançat. És a dir, s’ha de pagar la prima abans d’accedir a les cobertures contractades. La majoria de les pòlisses tenen una durada anual i es renoven automàticament transcorregut aquest termini de temps. Per aquest motiu, si vols donar de baixa una assegurança de cotxe, has de notificar-ho a la companyia asseguradora per escrit i com a mínim 30 dies abans de la finalització del contracte.

També has de saber que, després de l’última modificació de l’article 22 de la Llei de contracte d’assegurança, l’asseguradora té l’obligació de comunicar a l’acceptant qualsevol modificació del contracte almenys amb dos mesos d’antelació a la data de finalització. Per això, en cas que l’asseguradora hagi incomplert aquesta disposició (per exemple pujant la prima més del 20% o modificant les prestacions sense comunicar-ho amb almenys dos mesos d’antelació) podràs oposar-te a la renovació, tot i no haver-ho comunicat dins del termini o de la forma indicada.

Recorda que, davant de qualsevol discrepància amb la companyia, pots contactar amb el teu mediador d’assegurances. Ell t’escoltarà, analitzarà detingudament el teu cas i podrà intercedir per tu davant l’asseguradora, amb l’objectiu de facilitar-te la millor solució possible.

 

Com donar de baixa una assegurança?

Per tant, per a donar de baixa correctament una assegurança, el primer que has de fer és comprovar quan finalitza el contracte de la pòlissa i si, en tot cas, ets a temps de notificar-ho. Posteriorment, hauràs de contactar amb la teva asseguradora o amb el teu mediador d’assegurances. Com hem comentat anteriorment, cada companyia estableix un procediment diferent. Per això, en cas de dubte, és recomanable assegurar-se dels passos a seguir acudint directament a la persona o entitat a través de la qual es va realitzar el contracte.

Si estàs pensant a donar de baixa la teva assegurança, recorda que a iSeguros podem estudiar la teva pòlissa actual, analitzar les teves necessitats asseguradores reals i oferir-te una proposta totalment personalitzada. Pots contactar amb nosaltres sense compromís!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos