que hacer si un seguro no se hace cargo de un siniestro

Què fer si la meva assegurança no es fa càrrec d’un sinistre a casa?

La contractació d’una pòlissa de llar permet protegir un habitatge de moltes maneres diferents, ja sigui a un propietari o un llogater. Aquesta protecció pot variar depenent de les cobertures que cada assegurat decideixi incloure en la seva pòlissa, per tant, es podrà decidir que la casa estigui assegurada amb el mínim o amb el màxim. En aquest post parlarem detalladament sobre què fer si la meva assegurança no es fa càrrec d’un sinistre.

Com fer una reclamació de danys?

Si bé és cert que assegurar una llar amb el mínim de cobertures en un primer moment podria suposar menys càrrega econòmica, a la llarga, sol fer l’efecte contrari, ja que amb el pas dels anys i amb l’ús i el gaudi de l’immoble, poden passar sinistres que suposin una gran càrrega econòmica i que, a causa de la contractació de cobertures mínimes, no recaiguin sobre la companyia. Per això, és imprescindible assegurar-se que es contracten les cobertures que a la llarga beneficiarà l’assegurat quan pateixi dificultats.

És important tenir en compte que per poder obrir un sinistre correctament, s’han de dur a terme tots els passos previs dins el termini i en la forma estipulats, ja que totes les companyies d’assegurances tenen un protocol establert.

  1. El primer pas a seguir és fer fotografies de la situació. Això permetrà presentar davant de la companyia en un moment previ a l’obertura del sinistre per mostrar l’estat del dany i, a més, també servirà com a prova per a una possible reclamació futura.
  2. Si es tracta d’un assumpte urgent que requereix la intervenció d’un professional extern a la companyia, és imprescindible que es guardin totes les factures i documents expedits pel professional per presentar-les davant de la companyia en un moment posterior i sol·licitar així el reemborsament pertinent. Igual que també és rellevant guardar les peces substituïdes o trencades perquè el pèrit el pugui veure.
  3. En cas de robatori, vandalisme o anàlegs, caldrà interposar denúncia davant les autoritats municipals perquè quedi constància dels fets en un atestat policial. Un cop es disposi de tota la documentació prèvia, es pot remetre a la companyia per iniciar els tràmits de resolució del sinistre.

És molt important que abans de subscriure qualsevol mena de pòlissa, l’interessat llegeixi atentament totes i cadascuna de les cobertures incloses en aquesta. Daquesta manera, en el moment de l’ocurrència d’un sinistre, aquest no pogués quedar cobert per manca de contractació de la cobertura.
Ara bé, què cal fer si la meva assegurança no es fa càrrec d’un sinistre?

Què cal fer si l’assegurança de la llar no es fa càrrec del sinistre?

Per als casos en què un assegurat acudeix a la seva asseguradora perquè li atengui un sinistre, però aquesta ho nega i provant la pertinència de l’assumpte, l’assegurat té l’opció d’interposar una queixa o reclamació.
En primer lloc, haurà de presentar una reclamació davant del Defensor de l’Assegurat, que és el servei d’atenció al client de què han de disposar totes les empreses asseguradores, sobre la base de l’Ordre ECO/734/2004M, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i defensor del client de les entitats financeres.
L’objectiu és que l’interessat presenti una queixa davant aquest departament exposant la situació i aportant un escrit per part de la companyia asseguradora on s’exposi la negativa a la cobertura del sinistre, juntament amb la seva motivació.
Com a màxim, haurà d’obtenir una resposta en el termini de dos mesos i, si no és així, podrà presentar la mateixa queixa davant de la Direcció General d’Assegurances, sempre acreditant la queixa inicial feta davant del Defensor de l’Assegurat.
La reclamació davant de la Direcció General d’Assegurances finalitzarà amb l’emissió d’un informe emès per la mateixa entitat, i podrà estimar o desestimar la reclamació.
Si aquesta es desestima, és quan es pot acudir davant dels tribunals i presentar una demanda.

Defensa jurídica a l’assegurança de la llar

A partir d’aquest punt, a iSeguros oferim la cobertura de la defensa jurídica familiar, empresarial o de comunitat. La cobertura de reclamació i defensa jurídica és una cobertura on la part asseguradora assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat, com serien per exemple, taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments coberts, honoraris de professionals, despeses notarials, atorgament de poders per a plets, i molts altres serveis que solen tenir un cost elevat quan es tramiten de manera particular i independent a l’empresa asseguradora.
Aquesta cobertura pot permetre a l’assegurat consultar amb un lletrat el procediment que cal seguir per presentar-se davant dels tribunals i interposar-hi una demanda. Aquest servei permetrà a l’assegurat, no només estar informat de com procedir a partir del moment en què els seus drets es veuen vulnerats, sinó també com actuar davant dels possibles resultats del procediment. Així mateix, el lletrat podrà ajudar-lo en la redacció d’una comunicació extrajudicial o Burofax per intentar intervenir en un moment previ a la fase judicial, permetent això esgotar totes les vies prèvies a la interposició de la demanda. Així doncs, les opcions existents quant a reclamació de la no cobertura d’un sinistre són diverses. Fet que li permetrà sentir-se amb la seguretat que en tot moment rebrà el suport que necessita.

Contacteu amb nosaltres si necessiteu més informació sobre les nostres assegurances, pòlisses i cobertures. Estarem encantats d’oferir-vos una solució a mida de les vostres necessitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos