Hi ha diverses modalitats d’assegurances a tercers ofertes per les asseguradores per cobrir les despeses derivades dels danys causats a tercers en cas que es produeixi un accident. Aquestes assegurances contenen cobertures adaptades als possibles escenaris en què el conductor i el seu vehicle es poden veure involucrats. Per això, és important conèixer bé què és una assegurança a tercers, quines modalitats existeixen i quines són les cobertures més habituals a les pòlisses d’assegurances de cotxe.

Què és una assegurança a tercers?

L’assegurança a tercers és una assegurança bàsica de cotxe obligatòria per a tots els conductors de vehicles de motor. Aquesta assegurança cobreix, principalment, la Responsabilitat Civil del conductor. A més, pot incloure un altre tipus de cobertures, com ara l’assistència al viatge i la defensa jurídica.

Què cobreix l’assegurança de cotxe a tercers?

Entre les cobertures més bàsiques d’una assegurança de cotxe a tercers hi ha:

  • Responsabilitat Civil obligatòria: Tenir coberta la Responsabilitat Civil és obligatori per a tots aquells conductors de vehicles de motor. Aquesta cobertura s’encarrega de cobrir principalment els danys derivats, siguin materials o físics, causats a terceres persones involucrades en un accident automobilístic. Aquesta pòlissa cobreix les despeses que es puguin produir pels desperfectes causats a un altre vehicle, a més dels danys físics causats a altres persones. Cal destacar que el límit econòmic de la Responsabilitat Civil Obligatòria ve determinat per la llei de Responsabilitat Civil i Assegurança a la Circulació de Vehicles de Motor.
  • Responsabilitat Civil Voluntària: La Responsabilitat Civil Voluntària es diferencia de l’obligatòria en la possibilitat d’ampliar el límit econòmic en cas que el límit monetari establert a la Responsabilitat Civil Obligatòria sigui insuficient per cobrir les despeses dels danys causats a tercers.
  • Assistència en viatge: La cobertura d’assistència en viatge inclou l’accés a tècnics a la carretera en cas d’avaria o accident. És a dir, si l’assegurat pateix algun inconvenient amb el funcionament del vehicle, pot sol·licitar assistència mecànica al lloc dels fets o el remolc del vehicle fins al taller de confiança.
  • Defensa jurídica: Hi ha algunes ocasions en què els danys causats a tercers no finalitzen amb un comunicat amistós i el procés pot acabar en judici. És per això que, davant la possibilitat d’aquest tipus de situacions, és recomanable tenir aquesta cobertura a la teva pòlissa d’assegurança de cotxe a tercers per tenir les despeses jurídiques derivades cobertes i tenir accés defensa jurídica quan sigui necessari. A més, contractant aquesta cobertura, també disposareu de l’accés a assessorament jurídic via telefònica sense costos addicionals.

Assegurança de cotxe a tercers

Hi ha diverses modalitats d’assegurança de cotxe a tercers que es diferencien per les cobertures específiques que inclouen les pòlisses:

  • Assegurança de cotxe a tercers bàsica: En general, l’assegurança de cotxe a tercers, és la modalitat més bàsica i cobreix principalment la Responsabilitat Civil, l’assistència al viatge i la defensa jurídica quan sigui necessari.
  • Assegurança a tercers ampliada: L’assegurança de cotxe a tercers ampliada agrupa les cobertures anteriorment esmentades, és a dir, Responsabilitat Civil, assistència en carretera i defensa jurídica, afegint les cobertures de robatori, incendi i trencament de vidres.
  • Assegurança de cotxe a tercers completa: L’assegurança de cotxe a tercers completa inclou totes les cobertures esmentades a l’assegurança de cotxe a tercers ampliada i es diferencia de la resta en què entre les seves cobertures pot incloure l’assistència al conductor i incloure la defensa i gestió de les multes de trànsit.

A iSeguros, t’oferim les millors cobertures en qualsevol dels casos. A més, contractant la teva assegurança amb nosaltres, comptaràs amb beneficis addicionals com a cotxe de substitució gratuït, gestió de multes o els avantatges que t’ofereix la nostra xarxa de tallers AutoPresto. Contacta amb nosaltres per saber-ne més!

Si t’ha semblat interessant aquest post sobre el món de les asseguradores automobilístiques i t’interessa saber més sobre els procediments relacionats amb els vehicles, no dubtis a consultar els nostres post al nostre blog o fer una ullada al nostre anterior article Canvi de titularitat de cotxe, on t’expliquem amb tot detall com fer aquest procediment.