La responsabilitat civil patronal és una de les reclamacions més comunes al món laboral. Els accidents a la feina inevitablement succeeixen diàriament en tots els àmbits laborals. És per això que si disposes d’una empresa on els seus serveis hi hagi algun tipus de risc per als treballadors, aquest post t’interessa. A continuació, et desvetllem totes les claus que necessites saber sobre la responsabilitat civil patronal.

Què és la responsabilitat patronal?

La responsabilitat civil patronal es tracta de la reclamació judicial contra una empresa quan algun dels seus treballadors resulta ferit o lesionat durant la jornada laboral dins l’àmbit de treball. En moltes ocasions, pot passar que se li exigeixin responsabilitats als alts càrrecs d’una empresa i aquestes poden suposar grans sumes de diners en compensació a l’afectat, provocant d’aquesta manera una despesa monetaria molt costosa per al negoci.

Les reclamacions de responsabilitat patronal poden ser presentades de manera judicial pels treballadors afectats per lesions o seqüeles ocasionades durant un accident laboral, o els familiars del treballador en cas que aquest resulti mort a l’incident laboral.

Què cobreix la responsabilitat civil patronal?

L’assegurança de responsabilitat civil patronal cobreix l’empresari de les possibles reclamacions que poden presentar aquells treballadors afectats per un accident laboral. Això pot succeir per diverses causes, les més comunes són a causa de desperfectes a les instal·lacions de treball, manca de formació professional dels treballadors, mesures de seguretat inadequades…

L’asseguradora contractada es fa càrrec de cobrir el pagament de les indemnitzacions reclamades pels danys físics patits per un treballador, cobrint els dies de baixa i els costos mèdics i de rehabilitació que siguin necessaris, sempre que aquests no superin el límit monetari establert a la pòlissa prèviament.

Cal destacar que aquesta assegurança no només protegeix l’empresari; també pot incloure aquells empleats amb càrrecs de responsabilitat dins de l’empresa, a qui també se li poden atribuir els danys personals patits per un treballador.

Habitualment, per poder beneficiar-se d’aquesta assegurança, cal que el treballador afectat faci una reclamació judicialment a l’empresa i que durant la resolució de la sentència es demostri que l’empresa té una responsabilitat sobre les afectacions ocasionades.

Diferència entre RC patronal i assegurança d’accidents

Habitualment es confonen els termes RC patronal i l’assegurança d’accidents. Com hem comentat anteriorment, l’assegurança de RC patronal cobreix l’empresa de les reclamacions judicials presentades per un treballador que ha estat víctima d’un accident laboral. D’altra banda, l’assegurança d’accidents és obligatòria a l’àmbit empresarial i cobreix el treballador dels possibles accidents laborals que es puguin donar en el desenvolupament de la seva activitat, definint els accidents a cobrir amb anterioritat durant la contractació de la pòlissa.

Contractar assegurança de responsabilitat civil patronal

A Espanya no és obligatori disposar d’una assegurança de RC Patronal, però és una alternativa molt convenient per als empresaris que tenen diversos treballadors, especialment quan els serveis oferts per l’empresa puguin presentar algun tipus de risc per a ells. Aquest tipus d’assegurança també protegeix els autònoms que disposen de treballadors sota càrrec i que puguin patir qualsevol tipus d’incident per acció o omissió del responsable.

Si estàs buscant la millor assegurança de responsabilitat civil patronal, no dubtis en contactar amb els nostres assessors especialistes en assegurances per a autònoms per oferir-te les millors condicions perquè la teva empresa estigui protegida davant de qualsevol tipus de reclamació.

A més, no et perdis el nostre anterior post Assegurança D&O per a administradors i directius on t’expliquem quins són els beneficis d’aquest tipus d’assegurances per als càrrecs de responsabilitat d’una empresa.