Què cobreix una assegurança d’embarcacions d’esbarjo?

¿Estàs familiaritzat amb les diverses cobertures incloses en una assegurança d’embarcacions d’esbarjo? Com també en el cas dels vehicles terrestres, la legislació estableix que és obligatori contractar una assegurança per a les embarcacions amb motor (o de més de sis metres d’eslora). A més de les cobertures obligatòries, les companyies asseguradores ofereixen una àmplia gama de cobertures addicionals que resulten fonamentals per assegurar la nostra protecció i proporcionar-nos tranquil·litat. En l’entrada d’avui, repassem algunes d’elles.

Estàs interessat en les nostres assegurances de vaixells?

Descobreix més informació sobre la teva assegurança al següent enllaç.

 Més informació

 

Assegurança obligatòria per a embarcacions d’esbarjo

La Llei 27/1992 del 24 de novembre de ports de l’Estat i de la Marina Mercant estableix que és obligatori que les embarcacions d’esbarjo o esportives disposin d’una assegurança de responsabilitat civil. Navegar sense assegurança es considera una infracció greu i pot ser castigada. A més del perill que suposa l’omissió d’aquesta obligació, és important recordar que, en cas de produir-se un sinistre i no tenir assegurança, el causant hauria d’assumir tota la responsabilitat i fer-se càrrec de les despeses derivades, que normalment ascendeixen a quantitats exorbitants. En alguns casos, fins i tot es pot utilitzar l’embarcació com a garantia pel cobrament de la indemnització a un tercer.

Per això, és important disposar d’una assegurança obligatori per a les següents embarcacions:

 • Embarcacions d’esbarjo
 • Embarcacions esportives
 • Embarcacions de competició

La legislació dictamina que s’han d’assegurar tots els objectes flotants que superin els 6 metres d’eslora i que tinguin la finalitat d’utilitzar-se per a la navegació d’esbarjo o esportiva propulsada a motor. A més, tots aquells vaixells estrangers que naveguin per aigües espanyoles també han de complir amb aquesta normativa per a navegar legalment al país.

En definitiva, sempre s’ha de comptar, com a mínim, amb l’assegurança obligatòria per a embarcacions d’esbarjo. Aquesta modalitat tan sols cobreix la responsabilitat civil a tercers. És a dir, protegeix els danys personals o materials i les indemnitzacions econòmiques produïdes pels danys a tercers. No obstant això, a continuació veurem que aquestes cobertures no solen ser suficients. Per això és recomanable afegir a la pòlissa totes aquelles cobertures que ens brindin tranquil·litat i que millor s’ajustin a les nostres necessitats i les de la nostra embarcació per gaudir de la màxima seguretat en qualsevol de les nostres travessies.

Què no cobreix l’assegurança obligatòria d’embarcacions?

La majoria de les assegurances obligatòries per a embarcacions, per exemple, no inclouen els pagaments de les taxes judicials i extrajudicials que comporta la defensa de la persona assegurada. Òbviament, tampoc cobreix els danys físics o econòmics que puguin patir els tripulants o l’embarcació.

A continuació, et mencionem algunes de les situacions que no cobreix l’assegurança obligatòria d’embarcacions:

 • Danys soferts pel contractant de l’assegurança o propietari del vaixell.
 • Mort i lesions sofertes pels tripulants.
 • Mort i lesions del personal de manteniment de l’embarcació.
 • Mort o lesió del patró o pilot de l’embarcació.
 • Danys propis de l’embarcació assegurada.
 • Danys ocasionats a l’embarcació durant el seu botament o retirada de l’aigua.
 • Danys provocats a l’embarcació durant la realització de reparacions i tasques de manteniment.
 • Danys ocasionats a embarcacions remolcades.
 • El pagament de multes i impostos.
 • Danys causats a l’embarcació durant una competició esportiva.

En aquest sentit, és important tenir en compte que conduir o ser el responsable d’una embarcació comporta molts riscos. Encara que com a tripulants la nostra actitud sigui immillorable, al mar és difícil assegurar un control total de totes les nostres accions. Per això, és recomanable comptar amb les cobertures necessàries per fer front a qualsevol imprevist que ens pogués succeir a nosaltres mateixos o a la nostra embarcació. A continuació, destaquem les cobertures més rellevants que ens poden oferir les assegurances per a embarcacions d’esbarjo.

Cobertures addicionals de l’assegurança d’embarcacions

Responsabilitat civil voluntària

La responsabilitat civil voluntària és una ampliació d’aquesta cobertura bàsica i proporciona una major protecció financera al propietari de l’embarcació. Amb aquesta cobertura addicional, l’assegurança pot cobrir una quantitat major en cas de danys a tercers, la qual cosa pot incloure la reparació d’embarcacions o béns danyats, el pagament de despeses mèdiques o fins i tot indemnitzacions per lesions personals. Pot arribar fins als dos milions d’euros i ampliar l’àmbit de cobertura mentre l’embarcació estigui a terra o en el transport per carretera.

A més, a iSeguros també us oferim la possibilitat d’incorporar a la vostra assegurança la responsabilitat civil de pesca esportiva o la responsabilitat civil de l’embarcació mentre està en el varador.

Salvament i assistència marítima

Es refereix a la protecció i assistència que s’ofereix al propietari de l’embarcació en cas de situacions d’emergència a l’aigua. Aquesta cobertura està dissenyada per ajudar en cas d’avaries, accidents, pèrdues o situacions en què l’embarcació necessiti ser remolcada, reparada o rescatada. La nostra pòlissa, concretament inclou:

 • Salvament o remolc d’assistència marítima 
 • Transport terrestre o assistència tècnica-mecànica 
 • Cerca i enviament de peces de recanvi
 • Allotjament en espera, retorn d’ocupants i trasllat per a recollir l’embarcació reparada.
 • Repatriació sanitària de ferits i malalts
 • Assistència en cas de robatori o pèrdua d’equipatges. 

Danys propis

Aquesta cobertura està dissenyada per cobrir les despeses de reparació o substitució de l’embarcació assegurada en cas de danys causats per esdeveniments com col·lisions, incendis, vandalisme, robatori, naufragi o altres perills coberts per la pòlissa. Per això, les nostres assegurances ofereixen:

 • Pèrdua total efectiva o constructiva
 • Abandonament
 • Danys parcials
 • Robatori i danys per temptativa
 • Efectes personals
 • Embarcació en terra
 • Transport per carretera, càrrega i descàrrega
 • Maniobres d’entrada i sortida de l’aigua
 • Actes vandàlics o malintencionats 
 • Fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari

Accidents personals

La cobertura d’accidents personals propis en una assegurança d’embarcacions d’esbarjo fa referència a la protecció que s’ofereix als ocupants de l’embarcació en cas de patir lesions personals com a resultat d’un accident mentre estan a bord de l’embarcació assegurada. Aquesta cobertura està dissenyada per cobrir les despeses mèdiques, indemnitzacions per lesions, invalidesa permanent o fins i tot defunció dels ocupants.

Robatori i furt

Una cobertura que ofereix protecció al propietari de l’embarcació en cas que l’embarcació sigui robada o pateixi danys a causa d’un acte de furt. Aquesta cobertura està dissenyada per cobrir les despeses de reparació o substitució de l’embarcació en cas de robatori o furt.

És important tenir en compte que la cobertura de robatori i furt pot variar segons la companyia d’assegurances i la pòlissa específica. Algunes pòlisses poden tenir quotes de deducció, límits de cobertura o exclusions específiques, per la qual cosa és fonamental revisar detingudament els termes i condicions de la pòlissa per comprendre quines situacions estan cobertes i en quina mesura.

Defensa jurídica

Finalment, és important comptar també amb un equip jurídic per a qualsevol tema de defensa penal, fiances o reclamació a tercers. Contractant la nostra assegurança també podràs tenir assistència jurídica telefònica, un recurs molt útil i important a tenir en compte si valores contractar una assegurança d’embarcacions d’esbarjo.

Què cal tenir en compte per contractar una assegurança obligatòria per a embarcacions d’esbarjo?

En contractar una assegurança obligatòria per a embarcacions d’esbarjo, és important tenir en compte els següents aspectes que enumerem a continuació:

 1. En contractar una assegurança obligatòria per a embarcacions d’esbarjo, és important considerar la legislació vigent i els requisits mínims establerts.
 2. Verificar la cobertura mínima requerida i assegurar-se de comptar amb la responsabilitat civil que protegeixi contra danys a tercers.
 3. Conèixer els límits de navegació permesos i revisar les exclusions i restriccions de la pòlissa.
 4. Si es desitja una protecció addicional, considerar ampliar la cobertura amb opcions com responsabilitat civil voluntària, danys propis o robatori i furt.
 5. Comparar preus i condicions entre diferents companyies asseguradores per trobar l’opció més adequada.
 6. Consultar amb un expert per obtenir informació precisa segons la ubicació de l’embarcació i les aigües a navegar.

Assegura el teu vaixell en línia de manera segura.

…I fins aquí les principals cobertures que hauria de contemplar una assegurança d’embarcacions d’esbarjo. Has de saber que, si bé les que hem anomenat creiem que representen un tipus de protecció bàsic i recomanable per a qualsevol tipus d’embarcació, també hi ha multitud de cobertures adaptades a les activitats o a les particularitats de cada embarcació. Per això, et recomanem que, en cas d’estar interessat en una assegurança de vaixell, contactis amb nosaltres sense cap compromís. Podrem assessorar-te i oferir-te l’opció que millor s’adapti a les teves necessitats i al millor preu.   

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos