Es obligatorio contratar un seguro de comunidad

És obligatori contractar una assegurança de comunitat?

L’objectiu d’una assegurança de comunitat és assegurar el conjunt de tot un edifici. És a dir, l’estructura, la façana, el sòl, les instal·lacions elèctriques o d’aigua, portes i finestres… En aquest sentit, en tota assegurança de comunitat existeixen diferents cobertures, algunes bàsiques i altres opcionals, però totes elles necessàries si vols protegir-te i protegir als teus veïns davant de possibles sinistres a les zones comunes o, simplement, en la gestió de la comunitat.

Sigui quin sigui el teu cas, sempre que comparteixis espais comuns amb altres propietaris hauries de comptar amb una assegurança. Tant si vius en una gran comunitat de propietaris com si vius en un petit bloc de pisos o en una urbanització, en qualsevol moment pot sorgir un imprevist que impliqui una gran inversió o pots veure’t envoltat de problemes que no saps com solucionar, ni a qui demanar ajuda.

Has de tenir en compte que, encara que hi ha alguns casos en què es poden reclamar els danys al constructor, aquesta opció només pot aplicar-se en edificis relativament nous i no en tots els casos. Segons el calendari fixat per la Llei, durant l’any posterior a la construcció, podem reclamar tots els elements d’acabat de l’obra, els tres primers anys l’incompliment de requisits relacionats amb l’habitabilitat de l’edifici i, dins dels deu primers, tots aquells desperfectes que afectin la fonamentació, les bigues, els suports, etcètera.

Llavors, l’assegurança de comunitat és obligatòria?

En principi, contractar una assegurança de comunitat no és obligatori en l’àmbit estatal. No obstant això, en algunes comunitats autònomes com Madrid o València, sí que ho és. Per conèixer bé les nostres obligacions, sempre és aconsellable consultar la llei. Per això, hem volgut investigar què recull:

  • En l’àmbit estatal: Segons l’article 9 de la Llei 49/1960 sobre Propietat Horitzontal, “amb càrrec al fons de reserva la comunitat podrà subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi els danys causats a la finca o bé subscriure un contracte de manteniment permanent de l’immoble i les seves instal·lacions generals “. Per tant, tot i que no és obligatori, és altament recomanable la seva contractació.
  • Llei 8/2004 de la Comunitat Valenciana: L’article 30 d’aquesta Llei estableix que: “és obligatori que els edificis d’habitatges estiguin assegurats contra el risc d’incendis i per danys a tercers. La Comunitat de propietaris ha de subscriure aquestes assegurances per als elements comuns de tot l’immoble “i afegeix:” Les comunitats de propietaris que hagin constituït el fons de reserva per a atendre les obres de conservació i reparació de l’edifici d’habitatges, o que a càrrec del mateix hagin subscrit un contracte d’assegurança que cobreixi els danys causats en l’edifici per riscos extraordinaris, o un contracte de manteniment prèviament l’immoble i les seves instal·lacions generals, gaudiran de preferència per a l’obtenció d’ajudes públiques a la rehabilitació, conservació i manteniment dels mateixos “.
  • Llei 2/1999 de la Comunitat de Madrid: L’article 24 d’aquesta llei recull que: “Tot edifici haurà d’estar assegurat pels riscos d’incendis i danys a tercers”.
  • Per a la resta de Comunitats Autònomes: En principi, la contractació d’una assegurança no és obligatòria. No obstant això, segons la Llei de Propietat Horitzontal, pot venir imposada per una disposició estatutària. En aquest cas, la seva contractació és d’obligat compliment i qualsevol veí la pot exigir judicialment.

I l’assegurança de la comunitat cobreix el meu habitatge?

En primer lloc, és important distingir entre una assegurança de llar i una assegurança de comunitat perquè, encara que puguin semblar pòlisses semblants, no cobreixen el mateix. L’assegurança de la llar ofereix protecció enfront a imprevistos o sinistres causats en un habitatge. En canvi, l’assegurança per a comunitats protegeix a tots els propietaris d’una comunitat davant possibles sinistres a les zones comunes o en la gestió de la comunitat.

Per tant, per a cobrir la teva llar i la teva comunitat, has de contractar dues assegurances. Si bé és cert que algunes pòlisses comunitàries inclouen cobertures enfront d’alguns sinistres en propietat privada, no hauries de dependre de l’assegurança comunitària, ja que és evident que al llarg dels anys sorgiran problemes al teu habitatge dels que ningú es responsabilitzarà.

Per a més informació, et recomanem que visitis la nostra pàgina web. En ella, podràs consultar diferents assegurances de la llar o de comunitats i tots els nostres serveis i, si tens algun dubte, pots trucar-nos o escriure’ns a través del nostre xat. Et respondrem de manera immediata.

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos