Nueva ley hipotecaria

Nova llei hipotecària: Principals avantatges

Treu-li tot el suc a la nova llei hipotecària.

El 28 de febrer es va aprovar la nova llei hipotecària, llei crèdit immobiliari segons el seu nom oficial entrarà en vigor aquest mes de maig per donar temps a les entitats bancàries i als notaris per adaptar-se a les noves modificacions, ha costat nombrosos retrets per part de la comissió europea i els tribunals europeus per vulnerar els drets humans i anar en contra dels drets dels consumidors i resultar abusiva, finalment la comissió europea va denunciar a Espanya per no haver incorporat la normativa de la Unió Europea.

La norma promou una major protecció per als clients, treu capacitats a les entitats financeres i les responsabilitats en els processos de verificació les trasllada als notaris i registradors.

 

Aquestes són el principals avantatges de la nova llei hipotecària:

  • Desnonaments més difícils
  • Més transparència
  • Foment de les hipoteques a tipus fixa
  • Facilitats per canviar la hipoteca d’entitat bancària
  • Disminució de les comissions per amortització anticipada dels préstecs hipotecaris
  • Prohibició de les vendes vinculades d’assegurances i de plans de pensions

 

Aquest últim punt pretén posar fre als els anomenats productes vinculats de les hipoteques, és a dir totes aquelles assegurances de vida, de la llar, o plans de pensions i qualsevol altre producte financer que els bancs solen oferir els seus clients per rebaixar el tipus d’interès de les seves hipoteques o com a condició sine qua non perquè aquests les puguin contractar. Amb la nova llei hipotecària les vendes vinculades quedaran prohibides, podran presentar-te cada assegurança per separat, hi hauran d’informar-te per escrit del que estàs contractant. El banc tindrà l’obligació d’acceptar una pòlissa que tu li presentis com a alternativa si les condicions i prestacions són iguals o superiors a les que l’entitat financera t’oferia, i mai podrà fer que les condicions de la teva hipoteca empitjorin.
Per si ja tens hipoteca i us van imposar les vostres assegurances de vida i de la llar, i vols que et calculem el que succeirà si decideixes cancel·lar aquestes assegurances, pots contactar amb nosaltres.

 

Exemple real d’estalvi contractant les assegurances en una companyia externa al banc.

IMPORTS AMB CATALANA OCCIDENTIMPORTS AMB

EL BANC

HIPOTECA BONIFICADAHIPOTECA SENSE BONIFICAR
 

–   VIDA:               202,55€

–   COTXE:           319,42€

–   LLAR:               303,17€

–   COSALUD:       426,15€

 

 

–   VIDA:           463,44€

–   COTXE:       400,10€

–   LLAR:           415,32€

–   SALUT:       722,10€

 

 

 

666,05€

 

666,05 * 12= 7.992,6€

 

 

695,45€

 

695,45 * 12= 8.345,4€

Total                      1.251,35€Total                   2.000,96€ 
Diferència a favor de Catalana Occident              749,61€Diferència a favor del banc           352,8€
Diferència a favor del client:                                   749,61€ – 352,89= 396,81€

 

 

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos