El paper de la dona al sector de les assegurances

El paper de la dona en el sector de les assegurances

A Espanya, en els darrers anys, s’ha presentat una tendència de feminització del sector assegurador. Ja no només per conseqüència de la llei d’igualtat de gènere i el compromís social que suposa la integració de la dona a l’àmbit laboral, sinó que també ha estat una estratègia de creixement econòmic per part del sector assegurador.

L’ocupació femenina al sector assegurador ha augmentat un 4,4%, mentre que a l’economia espanyola en general ho ha fet en un 2,5%, segons dades publicades per UNESPA. Aquestes xifres confirmen un augment de la presència femenina al sector assegurador al país, sent aquest un sector pioner a aconseguir una equitat laboral entre ambdós sexes de manera progressiva.

Més de la meitat dels treballadors del sector són dones

Segons dades publicades per ICEA, la dona ocupa el 52,7% de llocs laborals al sector assegurador. Aquestes xifres segueixen en tendència des del 2013, quan les dones van passar a ser majoria en aquest sector laboral.

Tot i que ara treballen més dones, la majoria d’alts càrrecs de responsabilitat segueixen sent ocupats pel sexe oposat, és a dir, 6 de cada 7 llocs directius són ocupats per homes. No obstant això, cal no oblidar que l’ocupació d’un lloc directiu per part d’una dona en l’àmbit laboral de les asseguradores ha augmentat en comparació a anys anteriors i ha representat el 43% dels ascensos en contraposició del 57% dels homes.

Tot això ens mostra que encara no hi ha una plena equitat laboral entre ambdós sexes en llocs directius i de gran responsabilitat. Encara estem lluny d’aconseguir una xifra completament equitativa, però cal recalcar que la tendència va en augment i cada cop més són dones les que ocupen aquests llocs de treball. Per exemple, són dones les que predominen en alts càrrecs dels departaments de Recursos Humans i en l’àmbit jurídic, i aquestes dades són molt significatives en el nostre àmbit laboral.

El Pla d’Igualtat, un factor clau

La integració d‟un Pla d‟Igualtat és una de les estratègies que estan adoptant les empreses del sector assegurador per lluitar contra la discriminació laboral per qüestions de sexe i gènere. Moltes empreses estableixen un Pla d’igualtat que regula la flexibilitat horària, que permet la conciliació laboral i familiar, proposen protocols contra l’assetjament i adopten mesures de sensibilització per aconseguir una plantilla més equitativa i permetre als treballadors una conciliació plena entre feina i vida personal .

Fins fa pocs anys, el paper de la dona s’ha vist reduït a cura de la llar i els fills. És per això que moltes dones no podien aspirar a una carrera laboral professional ates a la difícil compatibilitat de les dues tasques. La reducció de la jornada laboral és una de les mesures que les empreses del sector assegurador a Espanya ha posat a disposició dels seus treballadors per poder compatibilitzar la seva jornada laboral i poder atendre les seves responsabilitats familiars quotidianes, sent la majoria dones les que s’acullen a aquest dret.

Iniciatives com la integració d’un Pla d’Igualtat i afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar són mesures necessàries per arribar a una equitat laboral justa, on tots els treballadors estiguin en les mateixes condicions i oportunitats laborals sense cap discriminació per sexe o gènere.

Des d’iSeguros estem a favor de totes aquelles iniciatives que afavoreixin una equitat laboral entre tots dos sexes. Creiem que el canvi és possible i des de les nostres oficines treballem perquè la igualtat laboral sigui una realitat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos