Com fer un bon manteniment a la teva piscina?

Disposar d’una piscina particular que requereix unes cures rutinàries que ens permetin gaudir d’un capbussó sense inconvenients quan vulguem. És important que tinguem en compte alguns factors bàsics per fer el manteniment a la nostra piscina i en puguem gaudir els dies calorosos d’estiu. Al post d’avui, us volem donar un parell de consells per fer un bon manteniment a la vostra piscina.

Aspectes generals del manteniment d’una piscina

Abans de començar a realitzar totes les tasques de manteniment i posada a punt d’una piscina particular, es tracta de conèixer la capacitat o el volum d’aigua de la piscina per saber quins són els nivells correctes de producte necessari que cal aplicar durant el seu manteniment. A més, també és important conèixer bé el sistema de filtratge i purificat de l’aigua utilitzat a la piscina.

Com calculem el volum d’una piscina?

Per utilitzar la quantitat de producte necessària és important conèixer el volum i la profunditat de la piscina que higienitzarem. D’aquesta manera tindrem la xifra exacta de la quantitat de producte que realment necessitem per poder donar-li un manteniment correcte a la nostra piscina.

Hi ha una fórmula bàsica per calcular el volum d’una piscina, però varia segons la seva estructura i disseny. És a dir, s’aplicarà una fórmula a una piscina quadrada i una altra per a les piscines amb forma rodona o ovalada.

Com calculem el volum d’una piscina quadrada?

Per calcular el volum d’una piscina quadrada o rectangular cal multiplicar-ne el llarg per l’amplada per la profunditat. En cas de disposar d’una piscina en forma de L, s’haurà de calcular el volum segons les seves parts corresponents.

Com calculem el volum d’una piscina ovalada o rodona?

Per calcular el volum d’una piscina ovalada o rodona s’aplica la fórmula de multiplicar el llarg màxim per l’amplada màxima i per la profunditat mitjana, el resultat d’aquesta operació s’ha de multiplicar pel coeficient 0,78 si és una piscina rodona i 0, 89 si és una piscina ovalada i tindràs el volum total de la piscina en qüestió.

Com mantenir l’aigua duna piscina?

Hi ha una llista de tipus de manteniment necessaris per mantenir l’aigua d’una piscina en perfectes condicions. A continuació t’esmentem les cures més importants i com fer-les de la millor manera.

Control del pH d’una piscina

El factor més important per donar un bon manteniment a una piscina es tracta de tenir un bon control del pH, això determinarà la qualitat de l’aigua. En general, un bon pH a l’aigua d’una piscina consisteix a moure’s entre els intervals 7 i 7,8. Per conèixer els intervals a l’aigua cal utilitzar equips d’anàlisi de pH especialitzats. En cas que el pH no estigui dins dels intervals ideals, cal fer ús d’un minorador o incrementador de pH per ajustar l’aigua als nivells correctes.

Cloració de l’aigua

La cloració es tracta d’afegir a l’aigua el compost químic de clor que la seva funció principal es tracta d’oxidar els compostos orgànics de la piscina. Hi ha diferents modalitats d’aquest químic amb qualitats i tractaments específics per a l’aigua segons les necessitats del propietari. La forma de fer servir el clor consisteix a col·locar una quantitat determinada de producte a l’skimmer si es tracta de piscina d’obra. En el cas de les piscines desmuntables, es col·loquen dins una boia flotant. Al mercat hi ha disponibles kits de clor lent per a piscines ideals per als models desmuntables. És rellevant que el pH de l’aigua deu estar entre els intervals 7 i 7,8; ​​en cas contrari, pot ser ineficaç la cloració o ser massa agressiva per a la pell humana. El subministrament del clor consisteix a afegir una gran quantitat de producte a l’inici de la temporada i fer-li un manteniment periòdic durant els mesos de més ús.

Antialgues piscina

L’aparició d’algues en una piscina es pot identificar per la tonalitat verdosa que adquireix l’aigua. Aquest és un clar senyal que els productes desinfectants no estan fent la feina correctament per diversos motius. Per mantenir la piscina lliure d’algues cal fer una neteja general de retirar físicament de la superfície, netejar el fons i les parets per eliminar el rastre d’aquests organismes. Per poder solucionar aquest inconvenient cal fer servir productes antialgues i una neteja profunda del filtre. Al mínim indici d’algues en una piscina caldrà fer un manteniment periòdic per evitar-ne la proliferació.

Floculants per a piscina

En cas de detectar una aigua tèrbola i densa pot ser provocat per un excés de matèria en suspensió o de calç a una piscina. Davant d’aquesta situació es pot recórrer a un floculant que funciona com un espessador de la matèria en suspensió i la sedimenta al fons de la piscina, de manera que sigui absorbida durant la neteja de parets i fons.

Antical de piscina

Aquelles aigües que tenen una alta concentració de partícules dissoltes en suspensió s’anomenen aigües dures. Això dificulta les tasques de desinfecció del pH i la regulació. A més, interfereixen en el funcionament correcte dels equips de filtratge i depuració de l’aigua. És per això que és important l’ús de productes anticalç per evitar-ne la interferència en el funcionament correcte dels sistemes de manteniment de l’aigua.

Fungicides

A causa de la calor i la humitat, als voltants de la piscina es poden crear colònies de fongs a la superfície. Part de les tasques de manteniment d’una piscina consisteixen en el manteniment dels voltants, el lloc habitual on apareixen aquests organismes. Per qüestions de salut i higiene és important l’eliminació dels fongs amb la utilització de productes fungicides especialitzats per a solucionar aquest problema.

L’assegurança de la llar cobreix la meva piscina?

En definitiva, realitzar un correcte manteniment de la piscina et permetrà gaudir-ne durant tot l’any i tenir-la a punt sempre que vulguis. Les recomanacions que t’hem esmentat anteriorment són igualment útils, indiferentment de si disposes d’una piscina desmuntable o si es tracta d’una piscina d’obra. Amb aquests coneixements bàsics de manteniment d’una piscina no hi haurà res que impedeixi que et puguis donar una bona capbussada quan més et vingui de gust.

Si ets dels afortunats que disposa d’una piscina a casa seva, comunitat o estàs pensant en disposar-ne d’una, recorda que pots afegir la teva piscina a la pòlissa de la teva assegurança de casa perquè estiguis protegit amb la responsabilitat civil en cas que passi algun accident o imprevist que involucri tercers. Amb l’assegurança de la llar d’iSeguros totes les vostres necessitats més immediates estan cobertes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos