Fons d’inversió

Fons d’inversió

Fons d'inversió. Què són?

Un fons d’inversió és un producte d’inversió col·lectiva. Diferents partícips inverteixen en un mateix patrimoni, i cadascun és propietari de la seva part, en proporció a la seva aportació, per participar en la borsa de valors (accions, bons, monedes, etc). A més, en contractar-ho amb nosaltres, només cal una entrada mínima de 600€, i les següents aportacions el mínim són només 300€.

Contractant el teu fons d’inversió amb nosaltres, el teu fons serà gestionat per Catalana Occidente Capital, Agència de Valors, SA.

Programa informático
Quins avantatges té el nostre fons d’inversió?
Accés a qualsevol mercat

Els nostres fons d'inversió permeten accedir a mercats als quals no podries accedir per tu sol i maximitzar la rendibilitat de les teves inversions.

Rendibilitat

Tens la possibilitat d'invertir en diferents fons d'inversió. Això et permet tenir un percentatge menor de risc, ja que en tenir el teu capital repartit en diferents inversions el risc de pèrdua és menor a causa del comportament diferent de cada mercat.

Liquiditat immediata

Oferim l'opció de demanar el reemborsament de la teva inversió sempre que vulguis i sense cap penalització.

Diferents modalitats

Pots escollir entre diferents fons d'inversió segons el risc en què vols invertir.

Fiscalitat

Els avantatges fiscals que aporta un fons d’inversió són:

  • Els rendiments no tributen fins al reemborsament o la venda, i en aquest moment només tributen per la part del benefici corresponent i no per la quantitat reemborsada.
  • Els traspassos entre fons d’inversió no estan subjectes a retenció i no tributen fins que no es produeixi el reemborsament definitiu.
  • Permeten aplicar clarament la plusvàlua del mort, en el moment d'herència no es tributa l'IRPF, només s'aplica l'impost de successions i donacions. A més, la persona hereva genera un estalvi fiscal igual a la quantitat pagada a l'ISD, ja que s'incorpora com a major valor de compra en el moment que faci el reemborsament.
Seguretat

Els fons d'inversions estan regits per la comissió nacional del mercat de valors, s'encarreguen de supervisar i inspeccionar l'activitat del mercat, vetllant per la protecció de l'inversor.

Gestió professional personalitzada

Tenim un gran equip de professionals, amb una àmplia experiència en la gestió d'inversions i l'anàlisi del comportament del mercat. A més, sempre que vulguis podràs contactar amb el teu gestor per resoldre qualsevol dubte que tinguis.

Les nostres modalitats per a fons d'inversió

El fons d’inversió CO Renta Fixa obté rendiments d’acord amb els tipus d’interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en Renda Fixa Nacional i Internacional, anomenada en euros, amb venciments màxim de dos anys.

Aquest fons és la millor alternativa per aconseguir un rendiment dels estalvis assumint el mínim risc. Si voleu invertir evitant qualsevol risc, amb aquest fons d’inversió podeu arribar a una rendibilitat superior a la taxa d’inflació.

El fons d’inversió CO Borsa Espanyola inverteix com a mínim un 85% en valors de renda variable espanyola i la resta en valors refugi i deute públic de l’Estat.

Aquest fons, malgrat el risc i la volatilitat, proporciona rendiments superiors als altres actius financers a mitjà i llarg termini. L’objectiu és aconseguir una rendibilitat superior a l’IBEX-35.

El fons d’inversió CO Borsa Mundial inverteix com a mínim un 75% en valors de renda variable internacional i un 30% com a mínim en la inversió de monedes que no siguin l’euro.

Aquest fons ofereix invertir en les companyies de major capitalització al món. El seu objectiu és batre l’índex MSCI All Countries, compost per les companyies de més capitalització als mercats mundials.

El fons d’inversió de CO Patrimoni és un fons d’inversió global centrat en els productes de renda fixa i de renda variable.

Aquest fons és la millor opció per invertir a mitjà termini en un mercat global, a més de no assumir un risc excessiu.

El fons d’inversió CO Emergents és un fons participatiu als mercats emergents.

Aquest fons, malgrat el risc i la volatilitat, et permet invertir en un mercat d’alt creixement i desenvolupament econòmic, i obtenir una rendibilitat a llarg termini.

Estem els 365 dies per a tu

Demana'ns pressupost per a la teva assegurança de vida i protecció personal!

És extraordinàriament senzill obtenir el preu de la vostra assegurança. Només has d’emplenar aquest formulari i contactarem amb tu sense cap compromís.

I si ara no necessites una assegurança, deixa’ns igualment les teves dades i t’enviarem un codi de descompte d’un 10% quan tu ho necessitis.

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos