Família llar lloguer variable

És raonable que vulguis tenir l’apartament sempre llogat. Per això creiem que és molt recomanable tenir-lo correctament assegurat, perquè sempre pugui estar en condicions de rebre els nous estadants.

Aquesta assegurança de llar t’ofereix totes les cobertures que et permetran estar tranquil davant de qualsevol sinistre i saber que qualsevol reparació es farà en caràcter d’urgència, perquè els llogaters no es vegin obligats a deixar l’apartament i anar a l’hotel a càrrec teu. Per garantir-te la rendibilitat de l’habitatge, també t’assegurem la pèrdua de lloguers a causa d’un sinistre.

Vols saber què t’oferim?

 • l’assessorament necessari per definir les teves necessitats asseguradores reals
 • protegida la pròpia construcció
 • protegides les instal·lacions (aigua, electricitat…)
 • protegit tot el que tinguis a dins (mobiliari, electrodomèstics…)
 • assistència a la llar 24 hores
 • assistència informàtica en línia
 • servei de bricolatge a domicili
 • assessorament jurídic
 • pèrdua de lloguers per desallotjament forçós
 • la responsabilitat civil

Amb iSeguroscasa tindràs totes les garanties per resoldre qualsevol imprevist sense maldecaps ni sorpreses.

Des de 39 €

Demana pressupost
 • Incendi
 • Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials
 • Actes de vandalisme o malintencionats
 • Responsabilitat civil familiar
 • Danys elèctrics
 • Restitució estètica de continents i mobiliari
 • Ruïna total de l’habitatge
 • Escapaments en instal·lacions
 • Goteres procedents d’habitatges contigus o superiors
 • Oblit i omissió en el tancament de les aixetes i responsabilitat civil derivada
 • Despeses per localització i reparació d’escapaments
 • Despeses de desembús de canonades
 • Localització i reparació sense danys
 • Excés de consum
 • Filtracions per defecte de juntes de sanitaris
 • Filtracions per coberta i façana
 • Vidres i miralls
 • Sanitaris
 • Taulell de cuina
 • Plaques de cocció
 • Desperfectes al continent
 • Despeses de substitució de panys per furt o pèrdua de claus
 • Robatori i espoliació de l’habitatge
  Mobiliari i aixovar
  Joies fora de la caixa forta
  Joies dintre de la caixa forta
  Efectiu fora de la caixa forta
  Efectiu dins de la caixa forta
 • Espoliació fora de l’habitatge
  Objectes
  Sublímit d’efectiu
 • Servei d’assistència a la llar
 • Servei de reparació de calderes
 • Servei d’assistència informàtica en línia
 • Servei BricoLlar
 • Servei d’orientació mèdica telefònica amb videoconferència

1. Reclamació i defensa jurídica

 • Defensa i reclamació del contracte d’arrendament
 • Defensa de drets davant el Consorci de Compensació d’Assegurances
 • Defensa de la responsabilitat penal
 • Reclamació de danys d’origen extracontractual
 • Drets relatius a l’habitatge
 • Reclamació per incompliment de contractes de serveis de reparació o manteniment de les instal·lacions
 • Assistència jurídica telefònica

2. Despeses garantides

 • Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments coberts.
 • Els honoraris i despeses d’advocat.
 • Els drets i bestretes de procurador quan la seva intervenció sigui preceptiva.
 • Les despeses notarials i d’atorgament de poders per a plets, així com les actes, els requeriments i altres accions necessàries per a la defensa dels interessos de l’assegurat.
 • Els honoraris i despeses de perits designades o autoritzades per l’assegurador.
 • La constitució, en processos penals, de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l’assegurat, així com per respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d’indemnitzacions i multes.

Per fi, habilitar la casa no et suposarà cap esforç
Només per tenir la teva assegurança família llar contractada amb nosaltres podràs gaudir d’aquest pràctic i innovador servei, a través del qual aconseguiràs ajuda professional a domicili per portar a terme determinats treballs d’instal·lació en el manteniment i l’adequació del teu habitatge.

El nou servei BricoLlar d’iSeguros et proporcionarà la cobertura més àmplia del mercat, incorporant treballs com la instal·lació i la configuració de tot tipus d’equipaments tecnològics, la substitució d’aixetes o els canvis de corda de persiana, entre molts altres.

En què consisteix el servei?
Disposaràs d’ajuda professional per a la resolució de múltiples treballs que es precisin en el teu habitatge assegurat. Podràs contractar 1 o 2 serveis anuals, incloent-hi desplaçament i 3 hores de mà d’obra.