Família llar lloguer plus

Les principals preocupacions dels propietaris que tenen llogaters estan relacionades amb el pagament de les quotes mensuals, amb els desperfectes que pugui patir la propietat, amb la responsabilitat civil com a propietaris, i en saber quines són les cobertures necessàries com a propietari i quines cobertures ha de tenir contractades els llogaters, per no repetir cobertures.

Amb iSeguroscasa aquestes preocupacions les convertim en seguretat i tranquil·litat amb una prima molt petita, ja que…

 • Disposaràs de les cobertures que són pròpies i necessàries per al propietari
 • Oferirem al llogater totes les cobertures que són obligatòries i les que li són necessàries
 • Disposaràs de l’assessorament jurídic per resoldre qüestions relacionades amb el contracte de lloguer.

Amb aquesta assegurança de la llar, podràs focalitzar-te en els avantatges financers de tenir un habitatge llogat i aprofitar per desgravar-te la quota de l’assegurança com a despesa. La resta, t’ho solucionem nosaltres, oferint-te:

 • l’assessorament necessari per definir les teves necessitats asseguradores reals
 • protegida la pròpia construcció
 • protegides les instal·lacions (aigua, electricitat…)
 • protegit tot el que tinguis a dins (mobiliari, electrodomèstics, joies…)
 • assistència a la llar 24 hores
 • assistència informàtica en línia
 • servei de bricolatge a domicili
 • orientació mèdica per videoconferència
 • assessorament jurídic
 • la responsabilitat civil de tota la família

Amb iSeguroscasa tindràs totes les garanties per resoldre qualsevol imprevist sense maldecaps ni sorpreses.

Des de 39 €

Demana pressupost
 • Incendi
 • Fenòmens atmosfèrics i altres danys materials
 • Actes de vandalisme o malintencionats
 • Responsabilitat civil familiar
 • Danys elèctrics
 • Restitució estètica de continents i mobiliari
 • Ruïna total de l’habitatge
 • Escapaments en instal·lacions
 • Goteres procedents d’habitatges contigus o superiors
 • Oblit i omissió en el tancament de les aixetes i responsabilitat civil derivada
 • Despeses per localització i reparació d’escapaments
 • Despeses de desembús de canonades
 • Localització i reparació sense danys
 • Excés de consum
 • Filtracions per defecte de juntes de sanitaris
 • Filtracions per coberta i façana
 • Vidres i miralls
 • Sanitaris
 • Taulell de cuina
 • Plaques de cocció
 • Desperfectes al continent
 • Despeses de substitució de panys per furt o pèrdua de claus
 • Robatori i espoliació de l’habitatge
  Mobiliari i aixovar
  Joies fora de la caixa forta
  Joies dintre de la caixa forta
  Efectiu fora de la caixa forta
  Efectiu dins de la caixa forta
 • Espoliació fora de l’habitatge
  Objectes
  Sublímit d’efectiu
 • Servei d’assistència a la llar
 • Servei de reparació de calderes
 • Servei d’assistència informàtica en línia
 • Servei BricoLlar
 • Servei d’orientació mèdica telefònica amb videoconferència

1. Reclamació i defensa jurídica
• Defensa i reclamació del contracte d’arrendament
• Defensa de drets davant el Consorci de Compensació d’Assegurances
• Defensa de la responsabilitat penal
• Reclamació de danys d’origen extracontractual
• Drets relatius a l’habitatge
• Reclamació per incompliment de contractes de serveis de reparació o manteniment de les instal·lacions
• Assistència jurídica telefònica

2. Despeses garantides
• Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments coberts.
• Els honoraris i despeses d’advocat.
• Els drets i bestretes de procurador quan la seva intervenció sigui preceptiva.
• Les despeses notarials i d’atorgament de poders per a plets, així com les actes, els requeriments i altres accions necessàries per a la defensa dels interessos de l’assegurat.
• Els honoraris i despeses de perits designades o autoritzades per l’assegurador.
• La constitució, en processos penals, de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l’assegurat, així com per respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d’indemnitzacions i multes.

3. Impagament de lloguers
Aquesta garantia esdevé efectiva quan l’assegurador rebi la declaració de l’impagament efectuada pel prenedor o assegurat.

4. Actes vandàlics al continent i contingut

1. Reclamació i defensa jurídica
• Defensa i reclamació del contracte d’arrendament
• Defensa de drets davant el Consorci de Compensació d’Assegurances
• Defensa de la responsabilitat penal
• Reclamació de danys d’origen extracontractual
• Drets relatius a l’habitatge
• Reclamació per incompliment de contractes de serveis de reparació o manteniment de les instal·lacions
• Assistència jurídica telefònica

2. Despeses garantides
• Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments coberts.
• Els honoraris i despeses d’advocat.
• Els drets i bestretes de procurador quan la seva intervenció sigui preceptiva.
• Les despeses notarials i d’atorgament de poders per a plets, així com les actes, els requeriments i altres accions necessàries per a la defensa dels interessos de l’assegurat.
• Els honoraris i despeses de perits designades o autoritzades per l’assegurador.
• La constitució, en processos penals, de les fiances exigides per aconseguir la llibertat provisional de l’assegurat, així com per respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d’indemnitzacions i multes.

Per fi, habilitar la casa no et suposarà cap esforç
Només per tenir la teva assegurança família llar contractada amb nosaltres podràs gaudir d’aquest pràctic i innovador servei, a través del qual aconseguiràs ajuda professional a domicili per portar a terme determinats treballs d’instal·lació en el manteniment i l’adequació del teu habitatge.

El nou servei BricoLlar d’iSeguros et proporcionarà la cobertura més àmplia del mercat, incorporant treballs com la instal·lació i la configuració de tot tipus d’equipaments tecnològics, la substitució d’aixetes o els canvis de corda de persiana, entre molts altres.

En què consisteix el servei?
Disposaràs d’ajuda professional per a la resolució de múltiples treballs que es precisin en el teu habitatge assegurat. Podràs contractar 1 o 2 serveis anuals, incloent-hi desplaçament i 3 hores de mà d’obra.