Seguro de salud para extranjeros

Assegurança de salut per estrangers

Espanya és un dels països europeus amb un major nombre de visitants estrangers. Molts d’ells, només fan curtes estades o viatges al nostre país, però d’altres decideixen quedar-se períodes de temps més llargs o, simplement, prenen la decisió de residir a Espanya per un temps indeterminat. Sigui com sigui, és important recordar que, per a realitzar qualsevol dels tràmits relacionats amb estrangeria, en la majoria dels casos, un dels requisits necessaris és comptar amb una assegurança de salut per estrangers.

Segons el Codi d’Estrangeria, actualitzat el 5 de setembre de 2018, aquesta assegurança de salut ha de tenir una cobertura equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut. Per consultar quines són les prestacions requerides, s’ha d’acudir a l’article 7.1 de la Llei 16/2003. Actualment estan conformades per: Salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció d’urgències i la prestació farmacèutica, la ortoprotètica, de productes dietètics i de transport sanitari.

Quins estrangers estan obligats a contractar una assegurança de salut?

No tots els estrangers que visiten o resideixen a Espanya estan obligats a contractar una assegurança de salut. Depenent del tipus de permís o certificat amb el qual es compti, podrà ser necessari o no. A continuació, analitzem en profunditat els casos en què sí que resulta un requisit imprescindible.

Estudiants estrangers a Espanya

Un dels requisits per a l’obtenció d’un visat d’estada per estudis és la contractació d’una assegurança mèdica. A més, l’apartat 3 de la Instrucció Tercera d’Estudiants de la Direcció General de Migracions 2/2018, assenyala que “l’assegurança ha de comprendre tots els riscos coberts normalment per a nacionals (és a dir, el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut que regula els articles 7 i següents de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut). Evidentment, l’assegurança s’ha de mantenir durant el període de temps que duri aquesta autorització.

Autoritzacions de residència temporal no lucrativa

La residència temporal no lucrativa és una autorització que permet als estrangers extracomunitaris romandre a Espanya per un període superior als 90 dies sense realitzar activitats laborals o professionals, demostrant que disposen de mitjans econòmics suficients.

Entre els requisits per a obtenir-lo, també es troba que l’estranger ha de “comptar amb una assegurança de malaltia concertada amb una Entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya”. A més, en el cas de sol·licitar una pròrroga d’estada de curta durada caldrà, de nou, comptar amb una pòlissa d’assegurances.

Autoritzacions de residència de llarga durada – UE

Segons l’article 151 del Codi d’Estrangeria, “es troba en situació de residència de llarga durada-UE l’estranger que hagi estat autoritzat a residir i treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols i que es beneficia de l’establert sobre dit estatut en la Directiva 2003/109 / CE del Consell, de 25 de novembre, relativa a l’estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada “.

Per aconseguir-la, a més d’altres requisits, de nou cal “comptar amb una assegurança de malaltia concertada amb una Entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya”.

Obtenció del Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea

El Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea representa un tràmit obligatori per a qualsevol ciutadà que vulgui residir a Espanya per un període superior a tres mesos i que procedeixi d’algun país de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

Segons l’acord de Schengen, les persones residents en els estats membres estan exemptes de dur a terme tràmits que legalitzin la seva estada a Espanya si aquesta és menor a 90 dies. Per això, en un període de temps superior als tres mesos, sense comptar amb un contracte de treball, és obligatori comptar amb una assegurança mèdica.

 

Contractar una assegurança de salut per estrangers

A continuació us deixem un petit resum amb els punts que creiem clau a l’hora de contractar una pòlissa de salut per a estrangers.

  • És important que comprovis, abans de contractar una assegurança, que realment l’asseguradora t’ofereix les cobertures bàsiques i equivalents a les proporcionada pel Sistema Nacional de Salut. En cas contrari, la pòlissa pot ser denegada per no presentar els requisits mínims exigits per l’ordenament jurídic espanyol.
  • La pòlissa que contractis ha de comptar amb les millors prestacions, l’accés als millors metges i als tractaments més complerts.
  • A més, has d’acudir a un agent que t’orienti en la recerca de la pòlissa, oferint-te la que més s’adapti a les teves necessitats i a les dels teus.

Finalment, volíem recordar-te que a iSeguros som especialistes en assegurances de salut per a estrangers. Els nostres més de quinze anys d’experiència en el sector ens avalen. No dubtis en contactar amb nosaltres si creus que necessites una assegurança mèdica. T’oferirem tot l’assessorament que necessites sense cap tipus de compromís. A iSeguros trobaràs l’assegurança de salut que necessites.

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos