Assegurança responsabilitat civil autònoms

En l’àmbit laboral professional, una persona, ja sigui física o jurídica, que presti un servei a tercers, pot estar obligada a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. La contractació d’una assegurança responsabilitat civil per autònoms o per a professionals amb alts càrrecs de responsabilitat és una bona mesura de prevenció. Si alguna vegada ocorre un accident o sinistre, la persona estarà coberta per la pòlissa contractada i la companyia asseguradora assumirà els costos econòmics que es puguin presentar.

Què és una assegurança de responsabilitat civil?

La responsabilitat civil, segons l’article 1902 del Codi Civil, consisteix en l’obligació de fer-se responsable dels danys causats a tercers per part d’algú sota el càrrec d’una persona física o jurídica. És a dir, que si algú provoca un accident a un tercer, com a persona responsable, deu fer-se càrrec de les despeses derivades. De vegades, els danys causats poden suposar una gran suma de diners depenent de la gravetat de l’accident. Assumir el pagament dels danys pot ser una gran dificultat pels petits empresaris.

És molt comú que en qualsevol àmbit quotidià es donin situacions on s’arriba a necessitar aquest tipus d’assegurances. És per això que les cobertures d’una assegurança de responsabilitat civil poden estar incloses a les assegurances de casa, de cotxe, de salut, de comunitats… Si tens algun dubte sobre com funcionen les assegurances de responsabilitat civil no dubtis a consultar el nostre anterior post Per què necessito una assegurança de responsabilitat civil? o contacteu amb el nostre equip d’assessors.

Tipus d’assegurances de responsabilitat civil per autònoms

Hi ha dos tipus d’assegurances de responsabilitat civil per autònoms: el general i el professional. La contractació de cadascú depèn de com s’han fet els danys que cobreix.

 • La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil general consisteix en la reclamació de danys directes, tant materials com personals, que shagin ocasionat a un tercer. Aquesta assegurança és contractada principalment per autònoms i empreses que, a causa de la seva activitat laboral, tenen certes probabilitats de causar algun dany en exercir els seus serveis.
 • D’altra banda, una assegurança de responsabilitat civil professional empara l’assegurat pels danys ocasionats en elements patrimonials primaris a un tercer ja sigui per error, negligència o omissió. És a dir, un error humà sense mala fe, comès durant la seva activitat professional.

Contractar una assegurança de responsabilitat civil general o professional depèn plenament de l’activitat realitzada per l’autònom o l’empresa, que haurà de valorar quina és la cobertura que s’adapta més al seu sector laboral. És a dir, és important posar un límit monetari de cobertura adequat a lactivitat laboral exercida.

Quines cobertures té una assegurança de responsabilitat civil?

Quan parlem de quines cobertures té una assegurança de responsabilitat civil per autònoms, ens referim al límit monetari d’indemnització establert a la pòlissa contractada. És important establir el límit monetari per sinistre i any, perquè si es donessin diversos accidents en un mateix any, un cop consumit tot el límit monetari, l’assegurat deixaria de ser cobert.

També cal tenir en compte a la pòlissa les despeses en defensa jurídica que es puguin donar. D’aquesta manera, en cas que hàgim d’indemnitzar, el pagament s’efectuaria a través de la nostra cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil.

Les cobertures més habituals en una assegurança de responsabilitat civil per autònoms són:

 • Assistència jurídica
 • Defensa davant d’altres assegurances
 • Defensa dels drets de l’assegurat
 • Defensa davant de les inspeccions de treball i contractes laborals
 • Defensa davant la responsabilitat penal
 • Gestió d’assumptes administratius
 • Reclamació de danys ocasionats a tercers
 • Reclamació en contractes de béns immobles, subministraments i serveis
 • Despeses de peritatge

Contractar assegurança responsabilitat civil autònoms

És recomanable contractar una assegurança responsabilitat civil per autònoms abans de començar a realitzar qualsevol activitat laboral i que aquesta pòlissa sigui efectiva des de l’inici per estar protegida en tot moment davant de qualsevol imprevist.

A iSeguros pots contractar l’assegurança de responsabilitat civil per autònoms, amb la qual podràs començar a exercir la teva activitat laboral amb la tranquil·litat de tenir cobertes totes les teves necessitats més immediates i a llarg termini. No dubtis a contactar amb nosaltres per a més informació!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos