¿Quién paga el seguro de hogar en un piso de alquiler?

Qui paga l’assegurança de llar en un pis de lloguer?

Acordar qui paga l’assegurança de llar en un pis de lloguer sol ser un dels punts més conflictius en la negociació de les clàusules d’un contracte de lloguer. Per això, en aquest article volem aclarir certes qüestions i exposar les obligacions i responsabilitats, tant del propietari com de l’inquilí.

És obligatori tenir assegurança de llar de lloguer?

En primer lloc, hem de recordar que la Llei d’Arrendaments Urbans (Llei 29/1994) estableix que el propietari té l’obligació de realitzar les reparacions necessàries per mantenir l’edifici en condicions d’habitabilitat. Per tant, d’aquest article podríem deduir que, si bé és cert que el propietari no està obligat a contractar una assegurança de llar (llevat que l’habitatge estigui hipotecat), és altament recomanable.

A més de protegir aquells aspectes que fan referència a l’habitatge en si, també hauríem de pensar en el contingut que es troba en ell i tenir en compte la responsabilitat civil de propietari i inquilí. Aquí és on podem trobar certes disjuntives.

Les assegurances de llar, independentment de les seves diferents cobertures, poden cobrir la responsabilitat civil, el continent i el contingut. Per això, abans de determinar qui paga l’assegurança de llar en un pis de lloguer, hem de tenir clars aquests conceptes i la protecció que poden oferir-nos les assegurances de la llar.

Diferències entre continent i contingut

El propietari s’ha de fer càrrec de mantenir protegit l’edifici i, per tant, és el responsable de contractar una assegurança de llar que cobreixi el continent, és a dir, els elements constructius i estructurals, com ara parets, sostres, terres, calefacció, aigua, electricitat…

Pel que fa al continent, està clar que l’inquilí es troba exempt de contractar la pòlissa, ja que és el propietari el màxim interessat en aquest tipus de protecció. No obstant això, assegurar el contingut de l’interior de l’habitatge pot ser responsabilitat d’ambdues parts.

En el cas de llogar un habitatge moblat, sigui en part o en la seva totalitat, és recomanable que el propietari també compti amb una assegurança de llar que cobreixi aquest contingut. Per la seva banda, el llogater ha d’assegurar el contingut de la seva propietat que es trobi en l’habitatge. En aquest sentit, és important tenir en compte que es pot protegir qualsevol tipus de propietat, siguin aparells electrònics, mobles, joies, roba, llibres…

De qui depèn l’assegurança de responsabilitat civil?

Pel que fa a la responsabilitat civil d’una casa o pis de lloguer, hem de diferenciar entre la responsabilitat civil del propi habitatge i la responsabilitat civil de l’inquilí.

El propietari ha de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil pels danys que pogués ocasionar l’habitatge a tercers, sense que hagi estat conseqüència de cap actuació realitzada per la persona que resideix al domicili. Aquest tipus de pòlisses protegeixen als propietaris de les despeses provocades, per exemple, en cas de curtcircuit o de trencament de canonades.

D’altra banda, el llogater també hauria de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil. Si és el cas, aquest tipus de pòlisses li ofereixen la protecció necessària davant danys que pugui provocar a tercers com a conseqüència d’una acció accidental.

És molt important saber que, encara que els danys accidentals estiguin coberts per l’assegurança de llar contractada pel propietari, aquesta pòlissa no cobrirà accidents provocats per l’inquilí, ja que l’assegurança només cobreix a l’acceptant. Per tant, per exemple, en el cas que l’arrendat es deixi el foc o la calefacció encesa i causi un incendi, tota la responsabilitat i les despeses derivades, de no comptar amb una assegurança de responsabilitat civil, aniran a càrrec de l’inquilí. Per tot això, és més que recomanable comptar amb aquest tipus de pòlisses.

Contractar una assegurança de llar per a un pis de lloguer

Després de llegir aquest article, no hauria de quedar dubte. Tant propietari, com a llogater, han de comptar amb una assegurança de llar que els protegeixi dels danys causats en les seves pròpies pertinences i en els altres.

Al mercat trobaràs multitud de cobertures i serveis extres que et poden ser de molta utilitat i  que poden estalviar-te moltes preocupacions. De tota manera, cada cas és únic. Per això, hauries de valorar les diferents opcions amb un agent que pugui assessorar-te i orientar-te en la recerca de l’assegurança de llar que millor s’adapti a les teves necessitats.

Recorda que a iSeguros estem a la teva disposició les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any perquè sabem que, davant una emergència, és important comptar amb el suport necessari.

 

No dubtis a contactar amb nosaltres per a més informació!

Torna a dalt
iSeguros logo blanc

Especialistas en Seguros Online: Aseguradora Online de Seguros de Barco, Seguros de Salud, de Vida, de Comunidades, de Coche, de Hipoteca y de Autónomos.
Trato personal especializado y proactivo.

Síguenos